منو

پرتال دانشجویی

جهت استفاده از پرتال آموزشی به منظور دریافت نمرات ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه  ، امور مالی ، ثبت نمرات توسط اساتید ، اعتراض به نمره توسط دانشجو  و سایر موارد آموزشی به آدرس rouzbahan.ac.ir/portal مراجعه فرمایید.