منو

ارتباط با واحد فارغ التحصیلان

به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان محترم موسسه می رساند بواسطه کثرت کار در این بخش، به منظور پیگیری (صدور و دریافت) مدرک تحصیلی، جهت برقراری ارتباط با امور فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی روزبهان صرفاً از طریق آدرس ایمیل ذیل اقدام فرمایید.

daneshamookhteh@rouzbahan.ac.ir

لذا در صورت پیگیری موارد خاص می توانند از از طریق شماره 33219353-011داخلی 107 تماس حاصل نمایید.