منو

امور نظام وظیفه

قابل توجه دانشجویان محترم، خواهشمند است جهت انجام امورمربوط به واحد نظام وظیفه طبق برنامه ذیل مراجعه نمائید.

  

ایام هفته

برنامه کاری

ساعت مراجعه

یک شنبه

انجام امور نظام وظیفه

8 الی 15