منو

ملاقات با ریاست

زمان ملاقات با ریاست دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم،

دریافت زمان ملاقات با رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر لاکدشتی به دو طریق امکان پذیر می باشد:

1- مراجعه به حوزه ریاست و ثبت مشخصات و موضوع ملاقات در دفتر ملاقات؛

2- تماس با حوزه ریاست به شماره تلفن 3217001 151، داخلی 101.

لازم به ذکر است زمان ملاقات عمومی ریاست تنها روز سه شنبه می باشد و در غیر این ساعات ملاقات امکان پذیر نمی باشد و کلیه مراجعین محترم جهت اطمینان از حضور ریــــاســــت در روز سه شنبه، یک روز قبل به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

با تشکر