منو

مدیر مالی دانشگاه

مدیر مالی دانشگاه در تلاش است تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی موسسه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف موسسه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارائی نایل آید.

آقای مرتضی حسن نژاد - مدیر مالی و اداری موسسه آموزش عالی روزبهان