منو

اداره انبار مرکزی

 

اداره انبار مرکزی وظایفی نظیر کنترل آماری و نگهداری کیفی اموال موسسه را بر اساس روش های درست انبارداری بر عهده داشته، همچنین اعلام درخواست خرید کالا به اداره کارپردازی در صورت عدم موجودی کالاها از جمله اقدامات این اداره می باشد.