منو

معرفی گروه های آموزشی

دانشکده ها و گروه های آموزشی فعال دانشگاه روزبهان به قرار زیر می باشد:

1- دانشکده فنی و مهندسی

1. گروه آموزشی مهندسی عمران
2. گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3. گروه آموزشی مهندسی برق و مهندسی پزشکی
4. گروه آموزشی مهندسی صنایع
5. گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6. گروه آموزشی مهندسی عمران


2- دانشکده علوم انسانی

1. گروه آموزشی حقوق
2. گروه آموزشی مدیریت
3. گروه آموزشی حسابداری
4. گروه آموزشی روانشناسی
5. گروه آموزشی زبان انگلیسی


3- دانشکده هنر و معماری

1. گروه آموزشی مهندسی معماری
2. گروه آموزشی گرافیک و ارتباط تصویر
3. گروه آموزشی سینما

جهت اطلاع از ساعات حضور اساتید راهنما و مدیران گروه رشته ها به دفتر هماهنگی اساتید مراجعه نمایید .

 دانشجویان گرامی در ساعات اعلام شده می توانند به اساتید مربوطه مراجعه نمایند .

بدیهی است سایر روزها و ساعات به تدریس اساتید و حضور در جلسات مربوط میگردد. نتیجتا فقط در ساعات اعلام شده به اساتید راهنما و مدیران گروه مراجعه نمایید.

* امور مربوط به مدیران گروه: امور مربوط به تعیین استاد برای دروس معرفی به استاد-رفع ابهامات و پاسخ به سوالات دانشجویان-برنامه ریزی تحصیلی ترم-تعیین یا تایید محل کارآموزی-تعیین اساتید پایان نامه و دفاع- صدور مجوز مهمانی برای یک درس- نظارت بر امور اساتید- شرکت در جلسات شورا و گروه- تعیین سرفصل و چارت دروس رشته ها-صدور مجوز انتخاب واحد دستی دانشجویان ترم آخر یا ممتاز و ...

 * امور مربوط به استاد راهنما: انجام امور محوله از جانب مدیرگروه-مشاوره تحصیلی،آموزشی و انتخاب واحد دانشجویان- پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان و انتقال به مدیر گروه و سایر مراجع ذیربط- رسیدگی به امور کارآموزان-شرکت در جلسات گروه - معاونت در انجام امور مربوط به گروه آموزشی بر اساس نظر مدیرگروه و ...