منو

معرفی ریاست

معرفی ریاست موسسه آموزش عالی روزبهان

دلایل پیدایش موسسات غیردولتی غیرانتفاعی
تنها سه سال پس از انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه ای را در تاریخ 23/7/1364 مبنی بر تاسیس موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی و بمنظور بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور با 17 ماده تصویب کرد. هدف از این مصوبه، ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، گسترش آموزش عالی به نحوی که پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد و ... ایجاد زمینه مناسب برا ی فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش کشور بود. بدین ترتیب این موسسات توانستند در سال تحصیلی 1374 از طریق کنکور سراسری و برطبق ضوابط آموزش عالی رسمی و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های آموزشی به پذیرش دانشجو مبادرت نمایند.

مشخصات فردی

ابوالفضل لاکدشتی
تاریخ تولد : 1354 محل تولد : ساری
پست الکترونیکی: lakdashti@rouzbahan.ac.ir


سوابق کاری
مدیریت دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان ساری ازسال 1384 تا کنون

عضو هیاٌت علمی در مرتبه استادیاری پایه 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- گروه مهندسی کامپیوتر از سال 1387 تا کنون
پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در پژوهشکده فناوری اطلاعات از سال 1381 تا 1385

پژوهشگر ارشد در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف از سال 1380 تا 1384 در آزمایشگاه DML

سوابق تحصیلی
مقطع:دکتری محل تحصیل:دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رشته: مهندسی کامپیوتر گرایش:سخت افزار (هوش مصنوعی)
مقطع:کارشناسی ارشد محل تحصیل:دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رشته: مهندسی کامپیوتر گرایش:معماری سیستم های کامپیوتری
مقطع:کارشناسی محل تحصیل:دانشگاه آزاد ساری
رشته: مهندسی کامپیوتر گرایش:نرم افزار


کتاب و مقاله های علمی
کاربرد UML applied) UML)
ابوالفضل لاکدشتی ، حسن. حسینیان ، انتشارات علوم کامپیوتر 1381

Journal papersv

Abolfazl Lakdashti, Content-Based Image Retrieval Based on Relevance Feedback and Reinforcement Learning for Medical Images , ETRI Journal, vol.33, no.2, Apr. 2011, pp.240-250. ISI Master Journal

 

Abolfazl Lakdashti;M.ShahramMoin;KambizBadie Reducing the Semantic Gap of the MRI Image Retrieval Systems Using a Fuzzy Rule Based Technique International Journal of Fuzzy SystemsVol.11 No.4 (2009/12). ISI Master Journal.

 

Content Based Radiographic Images Indexing And Retrieval Using Pattern Orientation Histogram. IRANIAN Journal Of Medical Physics Spring-Summer 2008; 5(1 (18-19)):55-66.

 

A. Lakdashti, M. S Moin, “A New Content-Based Image Retrieval Approach Based on Pattern Orientation Histogram”, LNCS 4418, pp. 587-595, 2007, Springer-Verlag, BerlinHeidelberg. ( ISI Master Journal).


Conference papersv

Abolfazl Lakdashti “A Novel Burst Correction Coding for the Images”, 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems December 11-14, 2007 - Marrakech, Morocco.

 

AbolfazlLakdashtiHosseinAjorloo, “2D-BERT: Two Dimentional Burst Error Recovery Technique”International Conference on Software, Telecommunications and Computer NetworksSeptember27-29,2007Split - Dubrovnik, Croatia.

 

AbolfazlLakdashtiHosseinAjorloo, Mohammad-TaghManzuri-Shalmani “A Lagrange Interpolation Based Error Correction Coding for the Images” Fifth International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2007), September 27-29, 2007, Istanbul, Turkey.

 

Abolfazl Lakdashti, M. ShahramMoin, F Zargari, “Using Pattern Orientation Histogram in an Image Retrieval System” Iranian Conference in Electrical Engineering (ICEE 2007 ), 15-17 May 2007, Tehran, Iran. (In Persian)

 

H. Ajorloo, AbolfazlLakdashti, M.–T. Manzuri–Shalmani, “PRELIB: PDE-BASED RESTORATION OF LOST IMAGE BLOCKS” ,15th IEEE International Conference on Digital Signal Processing , Wales, UK, July 1-4 2007.


H. Ajorloo, S.–H Maddah–Hosseini, N. Yazdani, andAbolfazlLakdashti,“Critical Transmission Range for Connectivity in Ad-Hoc Networks”, LNCS 4418, pp. 587-595, 2007, Springer-Verlag, BerlinHeidelberg. ISI Master Journal

 

Abolfazl Lakdashti, M.–T. Manzuri–Shalmani,“Error Resilient Communication of Voice and Video”, 6th IEEE International Conference on Computer and Information science(ICIS 2007), Melbourne, Australia, July 11-13, 2007.

 

AbolfazlLakdashtiand M.T. Manzuri-Shalmani, “Error Resilient Source Coding for VideoCommunication” IEEE SIU 2007 IEEE 15th Signal Processing and CommunicationApplication Conference 11-13 June 2007.

 

A. Lakdashti, M. S Moin, “ImagePickup: A Web Based Hybrid Image Search Engine”, the Eleventh International Conference on Distributed Multimedia Systems(DMS),Banff, Canada, September 5 - 7, 2005.


A. Lakdashti, N. Kialashaki, A. Ghonoodi, M. Soltani“Composition of MPEG-7 Color and Edge Descriptors Based-On Human Vision Perception”, Visual Communications and Image Processing (VCIP)2005, Beijing, China, July 12-15, 2005(IEEE Supported).

 

A. Lakdashti, A.M. Moghadam, S. Kasaei, and J. Shanbehzadeh. “An Integrated Color and Texture Descriptor based on Complex Wavelet Transform for Image Retrieval Systems.” In The second IEEE GCC Conference, GCC, Pages 332-335, Manama, Kingdom of Bahrain, Nov.2004.

 

A. Lakdashti, S. Kasaei, “Remotely sensed change detection using multiresolution analysis and motion estimation” Proceedings ofSPIE Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology IV,Volume 5574 pp.194-204, Gran Canaria, SpainOctober 2004.

 

F. Safara, H. Fashandi, S. Zaboli, S. Naderi, K. Maghooli, A. Lakdashti, A.M. Moghadam, “Image Mining: Knowledge discovery from image databases based on behavioral patterns”The Second International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2005), Tehran, Iran, May 24- 26, 2005 (In Persian).

 

A. Lakdashti, M.Soltani, “Mineral Potential finding with integrated use of Satellite Image Processing and GIS”. 12thInternational SymposiumSPIEon Remote Sensing, September19-22, 2005, Bruges, Belgium.

 

مهارت:

Computer Programming:C, Familiar with: C++, JAVA, HTML and Assembly

Database: Oracle, Mysql

Operating Systems:DOS, Windows, Linux

System Analysis & Design:SSADM, RUP (UML)

CAD Tools:MATLAB

Standards: JPEG, MPEG