منو

پیام ریاست دانشگاه

انتخاب رشته تحصیلی مناسب به دلیل اهمیت آن در تضمین موفقیت هر فرد در زندگی آینده، امری مهم بوده و از این رو نائل گشتن به دریافت تحصیلات عالیه نه تنها برای جوانان ضروری، بلکه حق طبیعی آن ها به شمار می رود. با توجه به این مهم، این فرصت را مغتنم شمرده و اطلاعاتی چند درباره دانشگاه روزبهان ارائه می شود.
از این که خود را در راه تحصیل علم و دانش سهیم می دانیم، به خود می بالیم.

دانشجوی عزیز

دانشگاه روزبهان در سال 1384 در شهرستان ساری تأسیس و با توجه به پیشرفت روزافزون، این دانشگاه در رده یکی از بهترین های موسسات غیرانتفاعی - غیر دولتی استان مازندران و همچنین کشور قرار گرفت.

با گذشت تنها 6 سال از زمان تأسیس دانشگاه، هم اکنون تعداد دانشجویان این مرکز به بیش از 4500 نفر رسیده که این مطلب خود گویای روند رو به رشد دانشگاه در افزایش تعداد مقاطع و رشته های تحصیلی و نیز امکانات آموزشی - پژوهشی می باشد.

همچنین بخش های مختلف دانشگاه از جمله آموزش و پژوهش با داشتن اساتید مجرب و پرسنل کارآزموده و نیز امکاناتی متمایز در جهت تضمین آینده دانشجویان فراهم و مهیا می باشد.

پیشاپیش اعلام می داریم که حسن انتخاب شما مایه افتخار ما بوده و از این که خود را در راه تحصیل علم و دانش سهیم می دانیم به خود می بالیم.

ابوالفضل لاکدشتی
رئیس موسسه آموزش عالی روزبهان