منو

درخواست همکاری و تدریس

استاد گرامی
لطفا جهت درخواست همکاری و درخواست تدریس در موسسه آموزش عالی روزبهان ابتدا فرم خام درخواست مربوطه
را دریافت و تکمیل نموده و سپس به همراه تصویر پرسنلی (6x4) ازطریق فرم زیر ارسال فرمایید.

فرم خام درخواست تدریس فرم خام درخواست همکاری

مشخصات درخواست کننده
بارگذاری مدارک
فایل به فرمت jpg و حداکثر 500 کیلوبایت
فایل به فرمت docx و حداکثر 500 کیلوبایت