منو

پرتال تحصیلات تکمیلی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری درس پایان نامه را اخذ نموده اند و همچنین دانشجویانی که از این پس این درس را اخذ خواهند نمود می رساند:

کلیه پروپزال ها پس از تصویب در گروه آموزشی و قبل از تحویل و تائید نهایی معاونت پژوهش باید در پایگاه ثبت پایان نامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران IRANDOC) www.irandoc.ac.ir) درج گردد و دانشجویان موظف می باشند تا علاوه بر فرم پروپزال شماره رهگیری و رسید الکترونیکی سایت را نیز چاپ و تحویل نمایند.

همچنین ملاک تعیین زمان دفاع، تاریخ ثبت و تائید پروپزال توسط معاونت پژوهش در این پایگاه می باشد؛ دانشجویان می توانند حداقل 6ماه بعد از تاریخ ثبت اولیه پروپزال خود در این پایگاه تقاضای برگزاری جلسه دفاعیه نمایند.

 

فرم های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی