منو

اتصال به اینترنت Wireless دانشگاه

 

اینترنت Wireless دانشگاه فعال می باشد دانشجویان می توانند از طریق لب تاپ و تلفن همراه از اینترنت استفاده نمایند .

مدارک لازم برای دریافت نام کاربری شخصی برای استفاده از اینترنت :

  1. فرم درخواست اینترنت 
  2. کپی کارت دانشجویی